Úvod

Kdo jsem ...

Kdo jsem

Chci být užitečná, vidět lidi růst, vidět, jak si více důvěřují, dopomoci jim k nadhledu a respektu, jiným úhlům pohledu na věc, pomáhat v rozšiřování obzorů a uvědomění. Tuto práci vnímám jako smysluplnou a uspokojuje mě ...

Jak pracuji ...

Jak pracuji

Pracuji v souladu se systemickým přístupem, kladu klientovi konstruktivní otázky, na které klient zpravidla nezná odpověď. Jsou pro něho objevné, musí nad odpověďmi přemýšlet , čímž získává nový pohled na věc a problém, zjišťuje vazby, které dřív nevnímal...

Moje kvalifikace ...

Kvalifikace

Stručný přehled mojí dosavadní studijní historie a získané kvalifikace, která mě opravňuje pracovat s maximálním nasazením jako profesionální osobní kouč v plném souladu se systemickým principem.